Starożytna łaźnia obrzędowa z Jerozolimy

Izraelscy archeolodzy odnaleźli łaźnię obrzędową, której prawdopodobnie używali pielgrzymi przybywający do żydowskiej Świątyni dwa tysiące lat temu.

Łaźnia kryła się pod ziemią niedaleko Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie, na którym niegdyś znajdowała się świątynia Żydów, a teraz stoją islamskie Kopuła na Skale i Meczet al-Aksa. Archeolodzy znaleźli ją pod domami Muzułmańskiej Dzielnicy Starego Miasta.

Na podstawie AP. Dali zdjęcia.