Pierwsi środkowoeuropejscy rolnicy byli imigrantami

Analizy genetyczne wykazały, że pierwsze społeczności rolników w Europie Środkowej, które pojawiły się 7500 lat temu, były imigrantami i żyły obok miejscowych łowców-zbieraczy – donosi międzynarodowy zespół naukowców w „Science”.

Naukowcy analizowali DNA mitochondrialne prehistorycznych łowców i rolników z Niemiec, Litwy, Polski i Rosji oraz porównywali je z materiałem genetycznym współczesnych Europejczyków.

Za szczątki łowcy-zbieracza uznawano te, które było starsze niż 8 tysięcy lat, a więc pochodziły sprzed czasów pojawienia się w Europie Środkowej rolnictwa, oraz te, które znaleziono wraz z wyposażeniem myśliwego, bądź np. naszyjnikiem z kłów dzikiego zwierza. Za rolników naukowcy uznawali natomiast ludzi, których szczątkom towarzyszyły narzędzia do uprawy roli, czy też kości zwierząt hodowlanych.

Z badań wynika, że obie grupy żyły oddzielnie i nie krzyżowały się ze sobą, przynajmniej na początku. To mocny argument dla wsparcia hipotezy, że pierwsi rolnicy w Europie byli imigrantami. Przeciwna hipoteza głosiła, że miejscowe grupy łowców-zbieraczy sukcesywnie opanowywały uprawę roli.

Nie ma pewności skąd pochodzili rolnicy, którzy zasiedlali Europę Środkową. Naukowcy zakładają, że przybyli z południowo-wschodniej część kontynentu. Obecnie prowadzą badania mające dać więcej danych na ten temat.

Analizy wykazały też spore różnice w materiale genetycznym trzech badanych grup ludzi. Okazało się np. że 82 proc. łowców-zbieraczy ma grupy genów, które są obecnie bardzo rzadkie. Wyniki sugerują, że oprócz społeczności pierwotnych łowców-zbieraczy i pierwszych rolników swoje geny współczesnym mieszkańcom Europy Środkowej dali jeszcze inni przybysze.

Na podstawie National Geographic i abstraktu artykułu w Science.