Nowe odkrycia w Kałdusie

Srebrne monety, fragmenty naczyń z VII w., oraz odlane z brązu ozdoby i narzędzia z czasów kultury łużyckiej – to tylko kilka znalezisk z tegorocznych badań w miejscowości Kałdus niedaleko Chełmna (woj. kujawsko-pomorskie).

Zbiór 16 srebrnych monet pochodzi z czasów Bolesława Kędzierzawego. Oprócz nich archeolodzy natrafili na trochę pojedynczych monet oraz wiele przedmiotów codziennego użytku wśród których dominują tysiące skorup garnków. Najstarsze fragmenty ceramiki pochodzą z VII w.

Archeolodzy odkryli też dużo starsze, bo mające grubo ponad dwa tysiące lat, trzy narzędzia z brązu oraz ozdoby będące dziełem ludzi kultury łużyckiej.

Na podstawie materiału radia PiK opublikowanego na stronach Gazety Pomorskiej.

Kałdus to jedno z najciekawszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Wzniesienie zwane Górą św. Wawrzyńca kryje pozostałości łużyckiego grodu z VII-V w. p.n.e. oraz jednego z największych grodów piastowskich. W poprzednich latach archeolodzy odsłonili m.in. pozostałości wczesnoromańskiej bazyliki, która prawdopodobnie nigdy nie została ukończona. Innym słynnym odkryciem są dwa wczesnośredniowieczne groby typu komorowego, w których znaleziono przedmioty sugerujące skandynawskie pochodzenie zmarłych.

Tags: