Neandertalczycy spod Łowicza i inne odkrycia

Narzędzia krzemienne wykonane przez neandertalczyków około 70 tys. lat temu znaleźli archeolodzy w okolicach Łowicza. To najdalej na północ wysunięte stanowisko naszych wymarłych kuzynów w Polsce.

Odkrycia dokonał zespół prof. Lucyny Domańskiej z Uniwersytetu Łódzkiego podczas wykopalisk poprzedzających budowę autostrady A2 w miejscowości Polesie. Więcej.

Pozostałości regularnej zabudowy z okresu przed przybyciem Rzymian odkryli angielscy archeolodzy pod resztkami rzymskiej osady Calleva Atrebatum w Silchester w hrabstwie Berkshire.

Jak wyjaśnił prof. Michael Fulford już wcześniej odkrywano pozostałości starszych osad pod rzymskimi osiedlami, ale żadna z nich nie miała charakteru rozbudowanego miasta, jak w Silchester. Zdaniem naukowców Rzymianie doszczętnie spalili osadę około 50-80 r. n.e. Budując własne miasto wykorzystali jednak w dużym stopni dawny układ ulic. Więcej.

Już 100 nowych figur terakotowych wojowników odnaleźli archeolodzy, którzy ponad miesiąc temu wznowili badania w pobliżu słynnego grobowca chińskiego Pierwszego Cesarza (Shi Huangdi) w Xi’an.

Najważniejszym znaleziskiem jest naturalnej wielkości figura wysokiego rangą dowódcy, która leżała za czterema rydwanami. Znalezione zabytki mają trochę ponad 2300 lat. Więcej.