Średniowieczny młyn wodny

– Średniowieczny młyn wodny, który archeolodzy odkryli w miejscowości Mniszek w gminie Dragacz (kujawsko-pomorskie) to jeden z najstarszych archeologicznie potwierdzonych na ziemiach polskich tzw. młynów wiejskich – mówi Tomasz Górzyński, kierownik Pracowni Archeologicznych Badań Ratowniczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Archeolodzy z Instytutu Archeologii UMK odkryli młyn w 2006 roku podczas prac ratowniczych na trasie budowy autostrady A-1. Badaniami kierował Maciej Majewski, a opiekę merytoryczną sprawował prof. Wojciech Chudziak.

Dotychczas znane były tylko dwa młyny średniowieczne, tzw. wiejskie – z miejscowości Otalążek na południowym Mazowszu oraz z Ptakowic na Dolnym Śląsku. Były to jednak młyny z kołem podsiębiernym, podczas gdy ten z Mniszka miał koło nasiębierne, czyli takie na które woda spada z góry.

Archeolodzy natrafili na drewniane elementy konstrukcyjne, przedmioty metalowe oraz fragmenty naczyń ceramicznych, które datowano na późne średniowiecze i czasy nowożytne.

Do najcenniejszych znalezisk należą 44 fragmenty koła wodnego. Dzięki nim naukowcy ustalili, że średnica wewnętrzna koła młyńskiego nie przekraczała 320 cm, a szerokość dochodziła do około 120 cm.

Badania dendrochronologiczne, wykonane przez Tomasza Ważnego z UMK wskazują, że pale stanowiące podstawę budynku młyna i dojazdu zrobiono z drzew ściętych około 1380 roku, zaś dwa elementy koryta dolnego, wbite bezpośrednio za kołem wodnym dały wynik o około 20 lat wcześniejszy. Uzyskano również datowanie dendrochronologiczne koła wodnego, na które budulec ścięto jesienią 1421 roku lub zimą 1421/1422.

Więcej w depeszy PAP opublikowanej przez Onet.pl.