Homo sapiens jedli neandertalczyków?

Taka sugestia pojawia się w związku z opublikowanymi w „Journal of Anthropological Sciences” wynikami badań kości sprzed 30-28 tys. lat znalezionych w Les Rois w południowo-zachodniej Francji.

Kluczowym elementem jest tu żuchwa przypisana neandertalskiemu dziecku, na której naukowcy zidentyfikowali ślady po kamiennych ostrzach, bardzo podobne do tych, które pozostawały na żuchwach upolowanych reniferów po ich wypatroszeniu przez naszych przodków.

Według Fernanda Rozziego z paryskiego Centre National de la Récherche Scientifique, który kierował badaniami, ślady na żuchwie wskazują, że prawdopodobnie ktoś usunął mięso i język. Jego zdaniem, to dowód na to, że Homo sapiens jedli neandertalczyków.

– Neandertalczycy ginęli nagłą śmiercią z naszych rąk i w niektórych przypadkach jedliśmy ich – przekonuje Rozzi.

Kości i zęby ludzi odkryto w Les Rois w latach 50. XX wieku wraz z przedmiotami charakterystycznymi dla kultury oryniackiej, którą przypisuje się pierwszym europejskim Homo sapiens. Uznano wówczas, że są to szczątki przedstawicieli tego gatunku. Przeprowadzone teraz badania wykazały jednak, że jedna żuchwa ma cechy neandertalskie. I co istotne nosi ślady nacięć charakterystycznych dla patroszenia upolowanego jelenia. Badacze ustalili też, że zęby z żuchwy mogły posłużyć do robienia ozdób. Świadczy o tym perforacja na jednym z zębów.

Jednak nie wszyscy członkowie zespołu badawczego wysuwają tak daleko idące wnioski jak Rozzi. Francesco d’Errico, z Instytutu Prehistorii w Bordeaux uważa, że jedna szczęka z nacięciami nie jest wystarczającym dowodem, by mówić, że nasi przodkowie jedli neandertalczyków. Jego zdaniem możliwe, że ludzie po prostu znaleźli żuchwę i użyli zębów do robienia ozdób.

Sprawa jest o tyle niejasna, że naukowcy w swoim artykule identyfikację żuchwy z nacięciami jako neandertalskiej uznają tylko za jedno z możliwych wyjaśnień. Dopuszczają też możliwość, że mieszkańcy Le Rois mieli cechy anatomiczne charakterystyczne zarówno dla ludzi współczesnych jak i neandertalczyków. Ich szczątki byłyby wówczas dowodem biologicznego kontaktu obu tych gatunków. Trzecia możliwość jest taka, że wszystkie szczątki należą jednak do Homo sapiens i są dowodem dużo większego zróżnicowania wewnątrz gatunku w tamtym czasie.

Co więcej nacięcia nie muszą świadczyć o konsumpcji właściciela żuchwy. W rachubę wchodzą też praktyki symboliczne.

Obawiam się jednak, że wszystkie te zastrzeżenia mogą zniknąć, gdy informacja o tajemniczej żuchwie rozprzestrzeni się w mediach elektronicznych, i znów usłyszymy, że neandertalczycy wymarli, bośmy ich wybili.

Na podstawie The Observer i artykułu badaczy w w Journal of Anthropological Sciences.