Bielsko starsze o co najmniej sto lat

Bielsko, czyli starsza część współczesnej Bielsko-Białej, powstało jako zorganizowana osada gdzieś w 1305-1312 r. Część naukowców podejrzewała co prawda, że osada była już tu wcześniej, ale nie mieli na to żadnych dowodów.

Trzy lata temu wzdłuż ul. Wzgórze obok Zamku Sułkowskich na Starym Mieście wymieniano rury ciepłownicze, co archeolodzy wykorzystali do przeprowadzenia badań. Trafili m.in. na ślady półziemianki mieszkalnej z częściowo zachowaną konstrukcją drewnianą.

W tym samym roku przeprowadzono też badania przy okazji remontu pobliskiej kamienicy przy pl. św. Mikołaja. Tam również, oprócz starej ceramiki, archeolodzy znaleźli drewniane fragmenty.

Pobrane wówczas próbki przebadano teraz dzięki funduszom z magistratu. Datowanie metodami dendrochronologiczną i radiowęglową przyniosło sensacyjne wyniki. Okazało się, że drewno pochodzi z okresu między drugą połową XII a początkiem XIII wieku. – Wyniki badań radiowęglowych wskazują, że na pewno istniała tu osada przed 1210 rokiem. Czyli ludzie mieszkali tu 100-150 lat przed powstaniem miasta – wyjaśnia Bogusław Chorąży, kierownik działu archeologii Muzeum w Bielsku-Białej.

Archeolodzy przypuszczają, że w związku z dogodnym położeniem na skrzyżowaniu szlaków, mogła to być osada handlowa, gdzie odbywały się targi.

Na podstawie Gazety Wyborczej Bielsko-Biała.

Nie jest to jedyna tak stara osada na terenie Bielska. W Starym Bielsku, które jest obecnie obrzeżną dzielnicą miasta, znajdują się pozostałości sporego grodziska. Jego początki datuje się na co najmniej XII w. a koniec na około 1400 r. Nie wiadomo jakie były związki między tym grodem, a położoną w centrum dzisiejszego bielska średniowieczną wsią, o której mowa w artykule „GW”.