Wielki Mur Chiński dłuższy niż sądzono

8851,8 km długości ma Wielki Mur Chiński. Taki wynik przyniosły prowadzone przez dwa lata pomiary, do których zastosowano m.in. GPS i technologie wykorzystujące podczerwień.

800px-noel_2005_pekin_031_muraille_de_chine_mutianyu

Najlepiej zachowane odcinki muru znajdują się w pobliżu Pekinu. Zdjęcie na licencji Creative Commons. Autor: Ofol.

Na tę długość składa się 6259,6 km rzeczywistego muru, 359,7 km rowów i 2232,5 km naturalnych barier w postaci rzek i gór.

W większości encyklopedii można spotkać informację, że mur ma 2400 km. Jest to jednak tylko długość głównego odcinka. Wraz z odnogami jego długość szacowano zazwyczaj na 5000-6000 km. Rachuby te były oparte na danych historycznych a nie na realnych pomiarach fortyfikacji w terenie.

Podczas badań Chińczycy odkryli trochę nieznanych dotąd odcinków. Podkreślają też, że Wielki Mur jest zagrożony m.in. przez globalne ocieplenie i inwestycje budowlane. Niektóre jego odcinki wyburzono, by zrobić miejsce na drogi oraz różne budowle.

Na podstawie depeszy AFP.

Początki Wielkiego Muru sięgają VII w. p.n.e., gdy lokalni władcy zaczęli budować wały mające powstrzymać koczowników najeżdżających północne Chiny. Pod koniec III w. p.n.e. pierwszy cesarz Chin połączył lokalne wały w długi system umocnień. Jednak mało kto słyszałby o tej budowli, gdyby nie panujący w XIV-XVII w. n.e. władcy z dynastii Ming. To oni przekształcili znaczną część starożytnego wału w kamienny mur.

Przy okazji przypominam, że Wielkiego Muru nie widać gołym okiem z kosmosu.