Odkryto kolejne pozostałości twierdzy Zamość

Archeolodzy natrafili na część bastionu pierwszego XVI-wiecznej twierdzy w Zamościu.

Odsłonili kazamatę, redan – wejście do bastionu i część murów pierwszego poziomu budowli – tzw. trawersu defensywnego z miejscami dla strzelców.

Odkrycie nie jest wielkim zaskoczeniem. Na obecność fortyfikacji w tym miejscu wskazywały dawne mapy.

Stan znaleziska, zwłaszcza najniżej położonej kazamaty jest dobry, pomieszczenie z murami i sklepieniem zachowało się w całości. Wyższe części bastionu pierwszego są w stanie szczątkowym, pokazują zarys pomieszczeń i ich rozmieszczenie.

Twierdza Zamość była budowana i umacniana od 1580 roku. W XIX wieku Rosjanie zniszczyli część jej umocnień.

Na podstawie depeszy PAP opublikowanej przez gazeta.pl.

Tags: