Kujawski megalit sprzed ponad 4000 lat

Megalit z okresu neolitycznej kultury amfor kulistych (2700 – 2000 lat p.n.e.) odkryli w Kowalu na Kujawach archeolodzy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Archeolodzy natrafili też na pochodzące z tego samego okresu grób mężczyzny i pochówek zwierzęcy wraz z towarzyszącym paleniskiem.

Konstrukcję megalityczną neolityczni mieszkańcy Kujaw zbudowali z kamieni o średnicy przekraczającej pół metra i wadze sięgającej w niektórych przypadkach nawet 300kg.

– Kamienie ułożono na kształt prostokąta lub wydłużonego trapezu, wykorzystując niewielkie otoczaki jako podkładki stabilizujące większe głazy – tłumaczy dr Grzegorz Osipowicz, który kierował badaniami.

W pobliżu megalitu naukowcy znaleźli wiele drobnych zabytków m.in. ponad 2 tys. fragmentów ceramiki i jedno całe naczynie, 40 wytworów krzemiennych, płyty szlifierskie, rozcieracze kamienne, fragment kamienia ze śladami gładzenia oraz części kilku zębów zwierzęcych.

Kolejne znalezisko, to wykopany w bezpośrednim sąsiedztwie megalitu owalny grób otoczony obstawą z otoczaków o średnicy 10-20 cm. Wewnątrz grobu znajdował się dobrze zachowany szkielet mężczyzny ułożony na lewym boku. Archeolodzy znaleźli również fragmenty szkieletu świni (żuchwę i kości golenia).

Obok mężczyzny leżały naczynia ceramicze, narzędzia z kości oraz szabli dzika, siekierka z krzemienia pasiastego, wiór z krzemienia czekoladowego, rozcieracz kamienny oraz bryła ochry, czyli minerału stosowanego jako czerwony barwnik.

Na zachód od megalitu archeolodzy odkryli pochówek zwierzęcy ze szczątkami trzech krów wraz z towarzyszącym mu paleniskiem. Natrafili też na pozostałości po spalonych belkach tworzących skrzynie komory grobowej bądź resztki stosu pogrzebowego.

Na podstawie depeszy PAP opublikowanej przez Onet.