Trzy podgrupy neandertalczyków

Już w latach 50. badania paleoantropologów wskazywały, że neandertalczycy dzielili się na trzy podgrupy. Najnowsze badania potwierdziły tamte wyniki.

Francuscy naukowcy z Uniwersytetu Śródziemnomorskiego w Marsylii stworzyli modele bioinformatyczne oparte o dane uzyskane w wyniku badań genetycznych, demograficznych i paleoantropologicznych. Ich zdaniem wyniki jasno wskazują, że neandertalczycy dzielili się co najmniej na trzy podgrupy, między którymi można dostrzec niewielkie różnice.

Jedna podgrupa naszych wymarłych kuzynów żyła w zachodniej Europie, druga w południowej Europie, a trzecia w zachodniej Azji. Czwarta grupa, jeśli istniała, to zajmowała Bliski Wschód. Możliwe jednak, że żyjący tam neandertalczycy należeli do którejś z trzech grup. Naukowcy nie mogli tego rozstrzygnąć ze względu na zbyt małą liczbę danych z tego rejonu.

Z badań wynika też, że populacja neandertalczyków nie była stała i możliwa była pewna migracja między podgrupami.

Zdaniem naukowców podział neandertalczyków na podgrupy mógł być efektem zróżnicowanych warunków klimatycznych.

Naukowcy opublikowali wyniki badań w PLoS ONE.