Wywóz zabytków: nadchodzą nowe przepisy

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków. Przewiduje on ograniczenie katalogu zabytków, których wywóz za granicę wymaga pozwolenia, do tych najcenniejszych.

Obecnie na wywiezienie z kraju zabytku mającego więcej niż 55 lat, a w przypadku zabytku techniki starszego niż 25 lat, potrzebne jest pozwolenie. Proponowane przepisy ograniczają katalog zabytków, na wywóz których niezbędne będzie pozwolenie.

W projekcie wskazano kategorie zabytków, których wywiezienie z Polski będzie wymagało jednorazowego pozwolenia na ich stały wywóz za granicę. Chodzi np. o zabytki archeologiczne mające więcej niż 100 lat i wchodzące do zbiorów archeologicznych, a także fotografie, filmy oraz ich negatywy mające więcej niż 50 lat, o wartości większej niż 1500 euro. Będą to także książki ponad stuletnie, o wartości przekraczającej 1500 euro.

Pozostałe zabytki będzie można wywozić bez takiego pozwolenia, pod warunkiem, że nie są to zabytki wpisane do rejestru zabytków, nie wchodzą do zbiorów publicznych, nie znajdują się w inwentarzach muzealnych i kościelnych lub narodowym zasobie bibliotecznym.

Nowe przepisy rozszerzają także katalog form ochrony zabytków.

Więcej w depeszy PAP.

Projekt nowelizacji musi oczywiście przejść jeszcze przez Sejm, Senat i biurko prezydenta, nim te przepisy zaczną obowiązywać.

Tags: ,