Polacy odkryli w Sudanie pradawne obozowiska ludzi

Liczne obozowiska wczesnych ludzi i narzędzia z najstarszego okresu epoki kamienia – dolnego paleolitu – odkryli kilka dni temu na sudańskiej pustyni Bajuda naukowcy z Gdańskiego Muzeum Archeologicznego – poinformował kierownik ekspedycji Henryk Paner.

Badacze natrafili na wiele obozowisk z narzędziami z najstarszego okresu epoki kamienia zwanego dolnym paleolitem (4,5 mln – 120 tys. p.n.e.) u stóp jednego z licznych w tej okolicy masywów górskich, około 80 km na południe w głąb pustyni licząc od brzegu Nilu w okolicach IV katarakty.

– Możemy już na wstępnym etapie prac terenowych stwierdzić, że odkryliśmy najwcześniejsze ślady osadnictwa w tym regionie, daleko wyprzedzające pojawienie się Homo sapiens sapiens – ocenił Paner.

Obozowiska położone są na terenach wyżynnych Bajudy, na krawędziach dolin, przełomach pradziejowych rzek, w miejscach umożliwiających obserwacje rozległych terenów.

Według antropologa ekspedycji Aleksandry Pudło, nie można w przyszłości wykluczyć znalezienia w tej okolicy także szczątków hominidów (człowiekowatych), co „wzbogaciłoby wiedzę o najstarszych dziejach i ewolucji człowieka”.

Na podstawie depeszy PAP opublikowanej w Interii.

Tags: ,