Dokopali się do XIV-wiecznego Krakowa

Archeolodzy pracujący przy remoncie placu Szczepańskiego w Krakowie na głębokości 1,5 metra, tuż pod ścianą Pałacu Sztuki, odsłonili pozostałości budynków z XIV wieku.

– To zupełnie niespodziewane odkrycie. Oczekiwaliśmy murowanych zabudowań po kolegium jezuickim, a odkryliśmy kilka drewnianych budynków. Wstępne datowanie z kawałków znalezionej ceramiki wskazuje na XIV wiek – opowiada Jan Janczykowski, wojewódzki konserwator zabytków.

– Na razie odkopaliśmy dolne partie ścian. Prawdopodobnie są to jakieś budynki gospodarcze – dodaje. Odkrycie może nie być końcem niespodzianek. Wykopy wejdą bowiem głębiej w ziemię.

Do tej pory uważano, że pod placem Szczepańskim znajdują się pozostałości po zabudowie kościelnej. Bliżej ulicy Szczepańskiej, w południowo-zachodniej części placu, spoczywają pod ziemią ruiny zbudowanego w XIII wieku kościoła św. Szczepana. W końcu XVI w. kościół trafił w ręce zakonu Jezuitów, którzy w XVII wieku dobudowali do niego kaplicę św. Ignacego Loyoli, a potem gruntownie przebudowali całą świątynię.

Na podstawie naszemiasto.pl/POLSKA Gazeta Krakowska.

Tags: