Polska archeologia zyska nową atrakcję?

Czy w Radomiu powstanie nowa archeologiczna superatrakcja? Władze miasta podpisały umowę o współpracy naukowej z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ma ona dotyczyć badań archeologicznych i prac przy stworzeniu Skansenu Archeologicznego w Radomiu.

Skansen ma powstać na terenie parku, który zajmie liczący ponad sto hektarów niezagospodarowany obszar doliny rzeki Mlecznej. Na terenie przyszłego skansenu znajdują się trzy stanowiska archeologiczne z wczesnego średniowiecza, m.in. położone blisko centrum miasta i stanowiące doskonały punkt widokowy – grodzisko Piotrówka.

Według dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, prof. Andrzeja Buko, Radom jest bardzo ciekawym miastem pod względem archeologicznym. – Mamy tutaj do czynienia z rzadkim w skali kraju fenomenem, że ośrodek rozwijał się w tym samym miejscu od IX po koniec XIII wieku. To wskazuje na historyczną rangę Radomia, który zaistniał najpewniej wcześniej, aniżeli powstała Polska – podkreślił profesor.

Także warunki do prowadzenia badań archeologicznych na terenie grodziska Piotrówka są szczególnie korzystne m.in. ze względu na to, że jego obszar jest wyłączony spod zwartej zabudowy. Dodatkowo wszystkie obiekty – gród, sieć osad, cmentarzyska – są bardzo dobrze zachowane ze względu na naturalne warunki: podmokły teren doliny rzeki Mlecznej.

Więcej w depeszy PAP znalezionej w Onet.pl.