Średniowieczna baszta z Lęborka

Podczas prac nad rozbudową lęborskiego ratusza archeolodzy odkryli fundamenty średniowiecznej baszty.

– Dotychczasowe badania archeologiczne przyniosły odkrycie fundamentów baszty łupinowej, która broniła wstępu do średniowiecznego miasta od strony zachodniej. Fundament baszty położony został z otoczaków, nieobrobionych dużych kamieni polnych i scalony zaprawą wapienną – mówi Agnieszka Krzysiak, archeolog nadzorujący badania.

Naukowcy nie czują się zbytnio zaskoczeni odkryciem. – Są zdjęcia i dokumenty potwierdzające istnienie tej baszty. Można powiedzieć, że wiedzieliśmy, że tam będzie – mówi Krzysiak.

Archeolodzy udokumentowali budowlę, a następnie rozebrali za zgodą słupskiego konserwatora zabytków.

Na podstawie Głosu Pomorza.

Tags: