Małopolscy rolnicy sprzed 7,5 tys. lat

Krakowskim archeologom udało się ustalić miejsce, w którym najwcześniej, bo już 7,5 tysiąca lat temu, pojawili się pierwsi w Małopolsce rolnicy – poinformował Bartłomiej Konieczny, archeolog z Krakowskiego Zespołu do Badań Autostrad.

Ślady obecności najstarszych rolników naukowcy odnaleźli w Modlnicy, kilka kilometrów na północny-zachód od granic Krakowa. Odkrycia dokonano podczas gigantycznych wykopalisk, poprzedzających budowę węzła północnej obwodnicy Krakowa.

Naukowcy natrafili na ślady dwóch osad rolniczej ludności, zaliczanej przez archeologów do kultury ceramiki wstęgowej rytej. W jednej z nich uchwycili zarysy trzech domostw, a w drugiej – sześciu.

– Jeśli chodzi o Małopolskę, to było to miejsce, gdzie pojawili się oni najwcześniej – już około połowy VI tysiąclecia p.n.e. – mówi Bartłomiej Konieczny, który kieruje badaniami w Modlnicy.

– W ziemi zachowały się rzędy dołów posłupowych, które zdradzają konstrukcje chałup. Zazwyczaj te słupy były wbijane w ziemię w pięciu rzędach. Chałupy były wydłużone, miały od 20 do 30 m długości i do 10 m szerokości. W każdej zamieszkiwało prawdopodobnie kilkanaście osób – szacuje archeolog.

Również z neolitu, ale już z połowy trzeciego tysiąclecia p.n.e., pochodzi odkryte w Modlnicy cmentarzysko ludności z grupy krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej. Ludzie ci byli pasterzami, nie przywiązywali zbyt dużej wagi do osiadłego trybu życia, przemieszczali się z miejsca na miejsce.

– Natrafiliśmy na cmentarzysko złożone z kilkunastu pochówków. Ludzie ci budowali charakterystyczne groby. Najpierw wkopywali się pionowo w grunt i po osiągnięciu pewnej głębokości wybierali poziomą niszę, w której składali zwłoki. Zmarły układany był zazwyczaj z głową na północ, kobiety na lewym, a mężczyźni na prawym boku – relacjonuje Konieczny.

– Istotne jest to, że jest to najdalej na zachód odkryte cmentarzysko grupy krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej – podkreśla naukowiec.

Więcej w Nauce w Polsce.