Kolejne ślady Celtów spod Kalisza

Pozostałości osadnictwa z okresu lateńskiego, związanego z obecnością celtyckiego plemienia Bojów oraz z okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza, odkryto w ubiegłym roku podczas badań w dolinie Prosny w Jastrzębnikach pod Kaliszem.

O pobycie w tym rejonie Celtów świadczą monety, ozdoby i elementy strojów oraz obiekty archeologiczne, w których znaleziono ułamki naczyń kultury lateńskiej pochodzących z przełomu er – poinformowali w środę PAP Sławomir Miłek i Leszek Ziąbka z kaliskiego Muzeum Okręgowego oraz Adam Kędzierski z miejscowej stacji Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Trzy ze znalezionych monet można łączyć z mennictwem celtyckich Bojów. Dwie z nich nawiązują wagą, sposobem wykonania, materiałem i stylistyką do numizmatów z podkaliskiego Jankowa, gdzie najpewniej istniała pod koniec I wieku p.n.e. celtycka mennica, wybijająca monety o wartości 1/3 statera.

Archeolodzy znaleźli także kilka monet rzymskich, w tym rzadko odkrywany na ziemiach polskich denar Republiki Rzymskiej z 83/84 roku przed Chrystusem. Na monecie widać kontrmarki w kształcie greckich liter. Oznacza to, że zabytek dotarł do Wielkopolski z któregoś z państw hellenistycznych.

Na podstawie depeszy PAP opublikowanej w gazeta.pl.