Najstarsze ślady jaskiniowców

Najstarsze dowody zamieszkiwania jaskini przez ludzi pochodzą z Afryki Południowej. Odkopano je wiele lat temu, ale dopiero teraz można było ustalić ich wiek.

Jaskinię Wonderwerk badali w latach 1978-1993 archeolodzy pod wodzą Petera Beaumonta. Dokopali się do najniższej warstwy, w której odkryli trochę niewielkich narzędzi kamiennych. Nie byli jednak pewni dokładnego datowania znalezisk.

Teraz zadaniu temu podołał międzynarodowy zespół kierowany przez Michaela Chazana z Uniwersytetu w Toronto. Dokonał tego dzięki zastosowaniu dwóch nowoczesnych technik datowania – metody paleomagnetycznej oraz metody izotopów kosmogenicznych.

Naukowcy ustalili, że narzędzia pochodzą sprzed dwóch milionów lat. Są więc najstarszym śladem po ludziach mieszkających w jaskini.

Według badaczy najbardziej prawdopodobnym kandydatem na pierwszego jaskiniowca jest Homo habilis, ale nie można wykluczyć, że był to jakiś inny wczesny człowiek.

Na podstawie Science Daily.

Tags: