Szczątki z Kwidzyna to na 95 proc. wielcy mistrzowie

Badania naukowców pozwalają stwierdzić, że na 95-96 proc. szczątki znalezione w katedrze w Kwidzynie należą do wielkich mistrzów krzyżackich.

Wielcy mistrzowie, o których mowa, to Werner von Orseln (pełnił funkcję w latach 1324-1330), Ludolf Koenig (wielki mistrz w latach 1342-1345) oraz Heinrich von Plauen (wielki mistrz w latach 1410- 1413).

Szkielety znaleziono w krypcie pod prezbiterium kwidzyńskiej katedry w maju ubiegłego roku. Natrafiono przy nich na charakterystyczne zapinki od płaszczy oraz fragmenty szat z jedwabiu. Kolejnego argumentu dostarczyły badania dendrochronologiczne desek z trumien.

Dzisiaj poinformowano o wynikach badań szkieletów (w tym badania DNA) oraz fragmentów tkanin.

– Zarówno badania antropologiczne jak i badania DNA pozwalają nam uprawdopodobnić tezę, że mamy do czynienia ze szczątkami wielkich mistrzów krzyżackich. Możemy to stwierdzić z 95-96 proc. pewnością – powiedział na konferencji Bogumił Wiśniewski, archeolog z Kwidzyna nadzorujący badania.

Na podstawie depeszy PAP opublikowanej przez Onet.