Przemyśl: znaleźli zaginiony kościół?

– To może być jedno z najważniejszych odkryć w badaniach dziejów Przemyśla – tak dr Grażyna Stojak, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu skomentowała dziennikowi „Nowiny” ostatnie odkrycie w tym mieście.

Przy budowie wodociągu w rejonie ul. Katedralnej robotnicy natrafili na fragmenty ludzkich szkieletów i kamienne budowle.

– Ciosy kamienne oraz konstrukcja odsłoniętego okna w przyziemiu pozwalają przypuszczać, że może to być budowla z wczesnego średniowiecza. Na tym etapie trudno wyrokować czy jest to poszukiwany od lat kościół św. Piotra – zastrzega archeolog Michał Krzemiński.

Potężne mury sugerują, że była to spora budowla, najprawdopodobniej kościół. Naukowcy od lat poszukiwali śladów tej pierwszej franciszkańskiej świątyni w mieście. Na starych mapach zaznaczono jej położenie, ale nie znalazło to potwierdzenia w terenie. W końcu uznano, że w czasie zaborów Austriacy całkowicie usunęli ruiny kościoła.

Możliwe jednak, że podana na starych planach lokalizacja była błędna. Czy rzeczywiście robotnicy natrafili na kościół, ujawnią przyszłe badania.

Na podstawie Nowin.

Niestety „Nowiny” nie podały kiedy powstał przemyski kościół św. Piotra. Dokopałem się jedynie do informacji, że pierwsi franciszkanie przybyli do miasta w 1237-1238 r. i zamieszkali w tym kościele.

Tags: