Dynastie padają, gdy susze nastają

Chińskie dynastie Tang, Yuan i Ming upadły z powodu suszy – twierdzą naukowcy, którzy badali stalagmity w jaskini Wanxiang w chińskiej prowincji Gansu. Analizy składu chemicznego utworzonych przez kapiącą wodę jaskiniowych „słupów” pozwoliły im dość dobrze poznać warunki klimatyczne w Chinach w ciągu ostatnich 1810 lat.

Uczeni kierowani przez Pingzhonga Zhanga z uniwersytetu w Lanzhou dzięki swoim badaniom zidentyfikowali okresy charakteryzujące się słabymi monsunami letnimi. Wiatry te zapewniają Chinom obfite opady deszczu konieczne dla dobrych plonów ryżu. Jednak, gdy monsun jest słaby, zaczyna się susza i głód.

I właśnie takie okresy słabych monsunów zdarzyły się po koniec panowania dynastii Tang, Yuan i Ming. Pochodzący z nich władcy nie byli w stanie przezwyciężyć wywołanych głodem niepokojów i dynastie padały.

Zdaniem naukowców susza z IX w. doprowadziła nie tylko do końca rządów dynastii Tang, ale też do załamania się cywilizacji Majów. Do podobnych wniosków doszedł prawie dwa lata temu inny zespół naukowców, który badał osady z chińskiego jeziora Huguang Maar. (zobacz: Majowie i dynastia Tang ofiarami zmian klimatycznych?)

Wyniki badań stalagmitów naukowcy opublikowali w najnowszym Science. Ja skorzystałem z depeszy AP opublikowanej przez Yahoo.