Centrum produkcji miedzi potwierdza biblijny przekaz

W PNAS ukazał się artykuł o badaniach w największym w Lewancie centrum produkcji miedzi z epoki żelaza (1200-500 r. p.n.e.). Znajduje się ono w Khirbat en-Nahas w południowej Jordanii, niedaleko granicy z Izraelem.

Rozkopana przez naukowców hałda, którą zostawili starożytni hutnicy. Widoczny na niej budynek pochodzi z IX w. p.n.e. Znajdujące się pod nim warstwy odpadów są z X w. p.n.e. Photo by Thomas Levy, UC San Diego

W starożytności tereny te zajmowała kraina Edom, która wedle przekazu biblijnego zagrażała Izraelowi królów Dawida i Salomona. Wielu naukowców podważało jednak biblijną informację. Dotychczasowe badania archeologiczne nie wskazywały bowiem na to, że Edom był w tym czasie na tyle zorganizowanym organizmem, by mógł zagrozić państwu największych żydowskich władców.

Jednak zdaniem naukowców badających Khirbat en-Nahas rozmiary ośrodka i stwierdzony precyzyjnymi badaniami radiowęglowymi okres jego działania wskazują, że Edom był zorganizowanym państwem już w X-IX w. p.n.e., co pasuje do biblijnego przekazu.

Trochę więcej o tych badaniach pisałem w trzecim dniu istnienia Archeowieści w tekście: Biblia a historia: Kiedy powstał Edom?. Wówczas naukowcy datowali kopalnię nawet na XII wiek p.n.e.