Żelazny pancerz starożytnego koczownika

Świetnie zachowany pancerz z żelaznych płytek znaleźli niedawno rosyjscy archeolodzy w grobie wojownika, który zmarł na przełomie IV-V w. n.e.

Archeolodzy z Uniwersytetu Ałtajskiego znaleźli pochówek w dolinie rzeki Wielki Jaloman w regionie Ongudai, na terenie Republiki Ałtaju należącej do Federacji Rosyjskiej.

Przy zmarłym były pozostałości siodła i końskiej uzdy, a także kołczan z wieloma strzałami i żelazny miecz w pochwie.

Jednak najcenniejszym znaleziskiem jest chroniący korpus wojownika pancerz. Co prawda płytki, z których go wykonano są zardzewiałe, ale i tak zabytek jest w świetnym stanie. Zachowały się nawet skórzane pasy łączące poszczególne elementy napierśnika. Naukowcy podkreślają, że nie ma drugiego tak dobrze zachowanego pancerza z tego okresu dziejów Wielkiego Stepu. Dzięki niemu znacznie poszerzy się nasza wiedza o koczowniczych zbrojach.

Na podstawie IC-Russia. Ilustracja, którą dali, przedstawia scytyjskiego wojownika znad Morza Czarnego.