Najstarsza wzmianka o Chrystusie?

Na niepozornej misie wyłowionej z dna aleksandryjskiego portu może znajdować się najstarsza wzmianka o Jezusie Chrystusie.

Misę z okresu między końcem II wieku p.n.e, a wczesnymi latami I wieku n.e. wyłowiła ekipa Francka Goddio, słynnego archeloga podwodnego, który od wielu lat bada zatopioną w morzu część egipskiej Aleksandrii. Nie byłoby w niej nic niezwykłego, gdyby nie wyryty grecki napis „DIA CHRSTOU O GOISTAIS,”

Zdaniem Goddia może on oznaczać „od Chrystusa maga” bądź „magowi przez Chrystusa”. Byłby wówczas najwcześniejszą wzmianką o Chrystusie, a także świadectwem mieszania się wczesnej tradycji chrześcijańskiej z pogaństwem.

Miski takie były bowiem używane m.in. do przepowiadania przyszłości. Do wypełnionego wodą naczynia wlewano olej, a następnie odczytywano przyszłość z układu plam na powierzchni wody. Ludzi, którzy się tym zajmowali, zwano magami. Zdaniem naukowców była to bardzo powszechna praktyka.

Goddio i egiptolog David Fabre spekulują, że któryś z takich magów mógł wspomagać się renomą Chrystusa, by przekonać klientów do swoich nadnaturalnych umiejętności. Mogły go do tego zachęcić opowieści o przemienianiu wody w wino, rozmnożeniu bochenków chleba, czy cudownym uzdrawianiu chorych.

Jednak inni naukowcy, choć nie odrzucają interpretacji Goddia i Fabre’a, to przedstawiają inne możliwe wytłumaczenie tajemniczego napisu.

Bert Smith z Oxfordu sugeruje, że napis może być dedykacją od pewnego Chrestosa należącego do stowarzyszenia religijnego, które mogło nazywać się Ogoistais. Zdaniem Klausa Hallofa z Akademii Berlin-Brandenburg nazwę taką można połączyć z grupami religijnymi czczącymi greckie i egipskie bóstwa.

Hallof wskazał, że Strabon i Pauzaniasz, historycy, którzy działali w czasach powstania misy, wspominali o bogu Osogo bądź Ogoa. Tak więc termin „O goistais” może być związany z tym bóstwem. Zresztą napis na misie może dotyczyć zarówno Chrystusa jak i owego Ogoa, gdyż w Aleksandrii różne wierzenia mieszały się ze sobą i łączyły.

Na podstawie MSNBC. Dali zdjęcie misy (którą równie dobrze można zwać kubkiem, bądź garnuszkiem).