Polacy, Krym i bizantyjskie ruiny

Fragmenty bizantyjskich budowli starożytnego miasta Tyritake na Ukrainie odkryli w tym sezonie archeolodzy Muzeum Narodowego w Warszawie – poinformowano na konferencji prasowej w Warszawie. Polska Misja Archeologiczna Muzeum Narodowego prowadziła w lipcu i sierpniu wykopaliska w ramach projektu „Bosporskie Miasto Tyritake”.

Odsłonięte konstrukcje to najprawdopodobniej wyłożony kamiennymi płytami dziedziniec bądź ulica wraz z kanałem odpływowym. Polscy archeolodzy odsłonili też pozostałości murów, wyznaczających najprawdopodobniej zarys czworobocznego pomieszczenia. Ostateczna interpretacja odkrycia będzie możliwa po całkowitym odsłonięciu znalezionych fragmentów.

Więcej w Nauka w Polsce. Prace w Tyritake mają na celu nie tylko lepsze poznanie dziejów miasta, ale także stworzenie parku archeologicznego.