Nowe odkrycia na Rzeszowszczyźnie

W Żyrakowie, w trakcie prac poprzedzających budowę autostrady A-4, archeolodzy odkryli bardzo dobrze zachowaną osadę z wczesnego średniowiecza. Natomiast dzięki przebudowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum Krosna odsłonili m.in. kolejne fragmenty wodociągów z XV wieku i renesansowych piwnic.

Na wykopaliskach w Żyrakowie każdy dzień przynosi coś nowego. – Właśnie odsłoniliśmy siedem kolejnych domów. Osada, którą odkryliśmy ma już 71 domostw – mówi „Gazecie Wyborczej” Jerzy Okoński, kierownik badań archeologicznych.

Archeolodzy z Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego weszli na teren przyszłej autostrady A-4 w ubiegłym roku. – Zaczęliśmy pracę na wzgórzu nad starym korytem Wisłoki w przysiółku Kolonia. Okazało się, że najstarsze ślady ludzkiej bytności w tym miejscu pochodzą sprzed 3,5 tys. lat p.n.e. Znaleźliśmy tam krzemienne narzędzia i topory. Kolejna osada, która tam była pochodzi z VI i VII w. p.n.e. z czasów kultury łużyckiej. Potem była osada z III i IV w. n.e. z okresu wpływów kultury rzymskiej. – opowiada archeolog „GW”.

Najciekawszym odkryciem było odsłonięcie w ostatnich tygodniach bardzo dużej osady z VIII-XI wieku. – Zachowało się wyjątkowo dużo szczegółów konstrukcyjnych, które umożliwią rekonstrukcję osady- mówi Okoński. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osadę zamieszkiwała ludność rolnicza, badania ziemi pobranej z wnętrz domów powiedzą, jakie rośliny uprawiali mieszkańcy.

Archeolodzy z krośnieńskiego Muzeum Podkarpackiego mogli sprawdzić co kryje się pod ulicami Krosna w związku z wymianą rur wodociągowych i kanalizacyjnych w okolicach Rynku. Odsłonili wapienne fundamenty domów oraz okazałe średniowieczne drewniane szambo. Niestety nie znaleźli w nim wielu zabytków. – Ktoś je oczyścił – mówi Anna Muzyczuk z krośnieńskiego muzeum.

Wykopaliska potwierdziły, że główną ulicą Krosna była obecna ul. Słowackiego. Miała drewnianą nawierzchnię – zachowały się potężne belki leżące na legarach. Potwierdziły się odkrycia sprzed 8 lat – w XV w. Krosno miało już kanalizację i wodociągi wybudowane z wydrążonych drewnianych bali.

Więcej w Gazecie Wyborczej Rzeszów.