Polacy odkrywają tajemnice Tell Arbid

W lipcu archeolodzy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierowani przez dr hab. prof. UAM Rafała Kolińskiego prowadzili we współpracy z Centrum Archeologii badania w ramach nowego projektu na stanowisku Tell Arbid w północno-wschodniej Syrii.

Był to pierwszy sezon zaplanowanego na trzy lata programu badawczego. Jego celem jest przebadanie pozostałości pochodzących z tzw. „okresu postakadyjskiego“, obejmującego ostatnie dwa stulecia III tys. p.n.e.

Przedsięwzięcie to jest szczególnie istotne dla poznania historii starożytnej, gdyż do tej pory koniec III tysiąclecia w północnej Mezopotamii uważany był za tzw. „wieki ciemne”, w trakcie których nastąpił kryzys cywilizacyjny wywołany zmianami klimatyczno-środowiskowymi. Tegoroczne odkrycia rzucają nowe światło na ten etap historii.

W trakcie tegorocznego sezonu tuż pod powierzchnią wzgórza Polscy archeolodzy odnaleźli
pozostałości domów mieszkalnych z pierwszej połowy II tys. p.n.e. (czasy odpowiadające panowaniu dynastii Hammurabiego w Mezopotamii południowej) oraz związane z nimi groby, tworzące trzy niewielkie cmentarzyska.

W grobach archeolodzy znaleźli naczynia i ozdoby, na przykład paciorki z półszlachetnego karneolu, a także szpile z brązu, którymi spinano szaty. W jednym z grobów leżała dekorowana pieczęć cylindryczna, która ewidentnie służyła jako amulet.

Poniżej pozostałości z II tysiąclecia p.n.e. Polacy odsłonili warstwy „postakadyjskie”, których rozpoznanie jest głównym celem projektu. Odnaleźli tam zabudowę mieszkalną z końca III tysiąclecia. Odsłonili między innymi fragment budynku, którego istotnym elementem był rozległy dziedziniec wyłożony w części wypalonymi cegłami w części zaś pieczołowicie ułożonym brukiem z drobnych otoczaków. Na zachód od budynku odsłonili zaś zarys pięciu pomieszczeń należących do następnej budowli. Wreszcie, jeszcze dalej na zachód i na południe, archeolodzy natrafili na strefę zajętą przez nieregularne, małe pomieszczenia – być może o charakterze gospodarczym. Odkopali tam też piece chlebowe.

Tegoroczne znaleziska „okresu postakadyjskiego” z Tell Arbid, są dowodem, że pod koniec III tysiąclecia północna Mezopotamia nie została wyludniona, jak przypuszczano dotąd. Badania będą kontynuowane wiosną 2009 roku.

Materiał na podstawie Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej (zbieżnośc nazw przypadkowa).