Osadę kultury łużyckiej odkryto koło Częstochowy

Należącą do kultury łużyckiej osadę sprzed 3 tysiecy lat odkryli archeolodzy na stanowisku badawczym w Kuźniczce koło Częstochowy. – Biorąc pod uwagę badany obszar, to prawdopodobnie największa tego typu osada na Śląsku – powiedziała PAP kierująca badaniami archeolog Iwona Młodkowska-Przepiórowska.

Badania na stanowisku w Kuźniczce, która znajduje się ok. 40 km na północny zachód od Częstochowy, mają charakter ratowniczy. Na terenie tym powstanie obwodnica miasta Krzepice. Naukowcy muszą się spieszyć, bo już w lipcu zaczną pracę drogowcy.

– To osada wielokulturowa, przede wszystkim kultury łużyckiej z jej najwcześniejszych faz, ale natrafiliśmy także na późniejszą osadę z okresu wpływów rzymskich, która nałożyła się na nią” – wyjaśnia badaczka – opowiada Iwona Młodkowska-Przepiórowska.

Archeolodzy uważają, że osada zajmuje powierzchnię od kilku do kilkunastu hektarów. Na razie zbadali półtora hektara. Zdecydowana większość terenu pozostanie więc nieodkryta.

Naukowcy zarejestrowali tu ponad 800 obiektów (jam gospodarczych, tzw. dołków posłupowych) i ok. 5 tys. zabytków ruchomych – narzędzi kamiennych i fragmentów ceramiki. Jak wyjaśnia archeolog, osada charakteryzowała się dość skomplikowanym układem wewnętrznym – dzieliła się m.in., na część mieszkalną, pracownianą i gospodarczą.

Prawdopodobnie pierwotna osada kultury łużyckiej pochodzi z tego samego czasu co znalezione w pobliżu w latach 80. cmentarzysko ciałopalne z najwcześniejszych faz kultury łużyckiej na tym terenie.

Więcej w Nauka w Polsce.