Eksperci sceptyczni w sprawie najstarszego kościoła z Jordanii

Kilka dni temu jordański archeolog Abdul Kader Hassan ogłosił, że odkrył w miejscowości Rihab grotę, która prawdopodobnie była najstarszym kościołem.

Ghazi Bisheh były szef Jordańskiego Departamentu Starożytności uznał te twierdzenia za kuriozalne oraz dodał, że Abdul Kader Hassan ma tendencję do nadawania znaleziskom zbyt dużej sensacyjności i nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swojej tezy.

Bisheh powiedział, że w Rihab jest wiele naturalnych jaskiń, które były kościołami, ale większość z nich pochodzi z przełomu VI i VII w. Wtedy też najpewniej powstał kościół św. Jerzego, pod którym znajduje się grota, uznana przez Abdula Kadera Hassana za najstarszy kościół. Weług niego miała ona pełnić tę funkcję już od około 33-70 roku n.e., a kościół św. Jerzego miał powstać około 230 r.

Naukowcy powszechnie uważają, że zorganizowane kościoły nie działały aż do III w. n.e. Pod względem architektonicznym wykształciły się zaś dopiero w V w. Po śmierci Jezusa chrześcijanie gromadzili się najczęściej w zwykłych domach.

Stephen Pfann z Uniwersytetu Ziemi Świętej w Jerozolimie uznał twierdzenia Abdula Kadera Hassana za anachronistyczne. Podkreślił, że w I wieku termin kościół dotyczył zgromadzenia wiernych, a nie budowli. Jaskinia mogła więc być co najwyżej zwykłym miejscem schronienia

Pfann dodał, że za najstarszy kościół dość powszechnie uznaje się budowlę odsłoniętą w 2005 r. na terenie izraelskiego więzienia w Har Megiddo (Armageddon). Pochodzi ona mniej więcej z III w.

Na podstawie National Geographic.