Ukraińskie skarby w Warszawie

Blisko 500 dzieł pochodzących z okresu między VI tys. przed Chr. po XII wiek po Chr. i dokumentujących wszystkie najważniejsze okresy historii Ukrainy od kultury trypolskiej poprzez dzieła Kimmerów, Scytów, Sarmatów, Greków, Rzymian, Bizancjum i kijowskiej Rusi zaprezentowanych zostanie na wystawie „Ukraina światu”, którą od 15 kwietnia będzie można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Więcej w Nauka w Polsce.

Tags: