Usprawnienia w komentarzach

WordPress wprowadził właśnie w komentarzach pod tekstami opcję Odpowiedź, która powoduje publikację odpowiedzi na wcześniejszy komentarz w formie kaskadowej.

Jeśli więc odpowiadacie na czyjś komentarz, to używajcie przycisku „Odpowiedź”. Dzięki temu dyskusje staną się trochę jaśniejsze, choć niestety coraz węższe. Z tego powodu głębokość kaskady ograniczyłem do 6 poziomów.

Jeśli liczba komentarzy przekroczy 30, to będą one publikowane na kolejnej stronie. Wchodzi się na nią naciskając link „Newer Comments” (za jakiś czas pewno zostanie on przetłumaczony na język polski).