Zbadają DNA domniemanych wielkich mistrzów krzyżackich

Naukowcy zbadają DNA szczątków dwóch mężczyzn znalezionych osiem miesięcy temu w katedrze św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie. Najprawdopodobniej są to szkielety XIV-wiecznych wielkich mistrzów krzyżackich Wernera von Orseln (pełnił funkcję w latach 1324-1330) i Ludolfa Königa (1342-1345).

Materiał do badań – dwa zęby trzonowe z dwóch czaszek, pobrano w tym tygodniu. Analizy, które przeprowadzi prof. Henryk Witas z łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, potrwają kilka miesięcy.

Wprawdzie naukowcy nie dysponują szczątkami krewnych rycerzy, by po porównaniu móc potwierdzić tożsamość danego osobnika, ale badanie DNA dostarczy im wielu danych – np. o skłonnościach do konkretnych chorób czy pochodzeniu etnicznym, które mogą pomóc w identyfikacji.

Szkielety będą również przebadane przez antropologa dr. Tomasza Kozłowskiego, a dr Krzysztof Szostek z Uniwersytetu Jagiellońskiego wykona badania chemiczne kości, które pozwolą ustalić dietę nieboszczyków.

Wyniki wszystkich badań poznamy za kilka miesięcy. W zestawieniu ze szczegółami życiorysów, jakie dostarczą historycy, powinny one pozwolić ostatecznie stwierdzić czy mężczyźni pochowani pod prezbiterium kwidzyńskiej katedry św. Jana Ewangelisty to wielcy mistrzowie krzyżaccy.

Jeśli przypuszczenia naukowców zostaną potwierdzone, będzie to odkrycie na skalę europejską.

Więcej w Nauka w Polsce.