Arabskie dirhamy w podlaskim grodzie

Srebrne arabskie monety to najbardziej zaskakujące odkrycie archeologów z Podlaskiego Muzeum w Białymstoku we wczesnośredniowiecznym grodzisku w Trzciance koło Sokółki. Naukowcy znaleźli też ślady napaści na gród oraz ustalili, że zamieszkane zapewne przez Słowian grodzisko powstało już w IX w. Obecność monet świadczy, że jego mieszkańcy byli ludźmi majętnymi.

– Niewielki gród (ok.44 arów) stał na pograniczu jaćwiesko-słowiańskim. Oddalony był od rzecznych szlaków handlowych na Bugu i Narwi. Milczą o nim źródła pisane – opowiada PAP Urszula Stankiewicz, kierownik badań. Podkreśla, że nikt nie spodziewał się w tym miejscu tak niezwykłych odkryć. – Od początku badań wykopaliskowych odsłanialiśmy ślady pożaru doszczętnie niszczącego drewnianą konstrukcję wału i zabudowę wewnętrzną grodu. W warstwie przesyconej węglami drzewnymi, a także pomiędzy spalonymi belkami wału znaleźliśmy groty strzał do łuku – opisuje ślady napaści archeolog. Zniszczenia te są najprawdopodobniej dziełem Wikingów lub Bałtów.

Więcej w Nauka w Polsce.

Oceń wpis.