Wczesnośredniowieczna osada wyrosła w Kaliszu

Siedem budowli, w tym chatę komesa zarządzającego grodem w imieniu księcia, przyziemie nieistniejącej kolegiaty św. Pawła z około 1155 r., bramę wjazdową z falochronem oraz wieżę obronną i wały zrekonstruowano na kaliskim osiedlu Zawodzie. Prace zakończyły się tuż przed świętami i kosztowały w sumie 6 mln zł, z których 75 proc. dała Unia Europejska.

– Cały projekt opierał się na wynikach prac archeologicznych, na podstawie których odtworzono chałupy i inne budowle – mówi dyrektor Muzeum Okręgowego w Kaliszu Jerzy Splitt. Od IX do XIII wieku na Zawodziu stał silnie ufortyfikowany gród, który był stolicą kasztelanii, ziemi i księstwa oraz ważnym centrum władzy kościelnej.

Więcej w Nauka w Polsce. Zdjęcia.