Celtyckie zabytki spod Kalisza

Celtycka moneta ze stopu srebra i złota oraz pręt, który najprawdopodobniej miał być przetopiony na monetę, to najnowsze znaleziska archelogów w Jankowie pod Kaliszem.

– Te dwa zabytki oraz odkryta wcześniej gliniana forma odlewnicza mogą świadczyć o istnieniu w tym miejscu mennicy Celtów – powiedział dziennikowi „Polska” archeolog Adam Kędzierski z PAN. Jego zdaniem osada w Jankowie mogła być częścią zespołu osad nazwanego Calisia przez żyjącego w II w. n.e. geografa Klaudiusza Ptolemeusza.