Neandertalczycy dotarli do Ałtaju

Obszar na którym żyli nasi kuzyni neandertalczycy rozszerzył się właśnie 2000 kilometrów na wschód. Badania genetyczne materiału pobranego z fragmentów kości znalezionych w jaskini Okładnikowa w górach Ałtaj wykazały, że są to szczątki neandertalczyków. Dotychczas najbardziej wysuniętym na wschód miejscem, gdzie odkryto ślady pobytu naszych wymarłych kuzynów był Uzbekistan (notabene pierwsze dowody pobytu neandertalczyków w tym kraju odnalazł w 1938 r. w Teszik-Tasz Aleksy Okładnikow).

Odkryte w latach 80. ubiegłego wieku szczątki z jaskini Okładnikowa mają 30 i 38 tysięcy lat. Naukowcy nie byli w stanie ustalić, do którego gatunku człowieka należą, gdyż są to tylko drobne fragmenty. Jedyną szansę na rozwiązania zagadki dawały badania genetyczne. Przeprowadził je renomowany zespół kierowany przez Svante Pääbo z Instytutu Maksa Plancka w Lipsku (Niemcy). Okazało się, że mitochondrialne DNA z ałtajskich szczątków prawie idealnie pasuje do DNA uzyskanego z kości neandertalczyka z Belgii.

Badania nie przekonały jednak wszystkich naukowców. Paleoantropolog Erik Trinkaus z Washington University w St Louis (Missouri, USA) uważa, że inne gatunki dawnych ludzi mogły mieć takie samo mitochondrialne DNA jak neandertalczycy.

Na podstawie NewScientist.