Pozostałości najstarszego znanego budynku w Szwajcarii odkryto na środku jeziora

3863 rok p.n.e. – taką datę dały badania dendrochronologiczne pali tkwiących w jeziorze Biel w Szwajcarii. Prehistoryczni mieszkańcy tych terenów wznieśli na nich prostokątny budynek, który stał samotnie jakieś 200 metrów od brzegu. Na tkwiące pod wodą pale natknęli się zimą 2006 r. nurkowie, którzy na prośbę archeologów szukali pozostałości po prehistorycznych palafitach – nawodnych osadach budowanych na palach.

Rekonstrukcja prehistorycznego palafitu na Jeziorze Bodeńskim w Niemczech

Wokół budowli archeolodzy znaleźli trzy rzędy żerdzi. Ich zdaniem są to pozostałości po pułapkach na ryby, co oznacza, że chata należała najpewniej do jakiegoś rybaka. To pierwsza taka rybacka chata odkryta w Szwajcarii.

Od XIX wieku w Szwajcarii i na sąsiednich terenach odnaleziono pozostałości wielu palafitów pochodzących z neolitu i epoki brązu.

Na podstawie Swissinfo. Dali małe zdjęcie komputerowej rekonstrukcji chaty.