Arystoteles jak prawdziwy

Marmurowe popiersie greckiego filozofa Arystotelesa odnaleźli greccy archeolodzy pod ateńskim Akropolem. Popiersie ma 46 centymetrów wysokości i zdaniem ekspertów jest najwierniejszym z odnalezionych dotąd 20 rzeźbiarskich portetów filozofa.

– To jedyne popiersie ukazujące go z haczykowatym nosem, czyli zgodnie z antycznymi opisami – powiedziała archeolog Alkestis Horemi, która nadzoruje prace archeologiczne i konserwatorskie na Akropolu.

Popiersie pochodzi z końca I wieku n.e. i najpewniej zdobiło rzymską willę. Zostało odkryte podczas przygotowywania terenu pod nowe muzeum. W trakcie tych prac archeolodzy odkryli też popiersie cesarza Hadriana i jakiegoś kapłana.

Na podstawie IOL/AFP-SAPA. Odkryte w Atenach popiersie można obejrzeć w Times online, a poniżej dałem dla porównania zdjęcie mniej wiernego portretu, który znajduje się w Palazzo Altemps w Rzymie.