Amfory z Rzymu na indyjskiej wyspie

Indyjscy archeolodzy znaleźli na wyspie Elefanta rzymskie zabytki z V i VI wieku n.e. Są to głównie przedmioty służące do przechowywania towaru, np. amfory na wino. Odkrycie pokazuje, że handel między Cesarstwem Rzymskim, a Indiami był kontynuowany dużo dłużej niż dotąd sądzono. Ślady handlu z Rzymem indyjscy archeolodzy znajdują na całym wybrzeżu stanu Maharasztra.

Na podstawie DNA India.