Fenickie sarkofagi z Sycylii

Niedaleko antycznego miasta Motya (dziś Mozia) na zachodnim krańcu Sycylii robotnicy budowlani natrafili na fenickie cmentarzysko. Archeolodzy odkryli na nim 40 kamiennych sarkofagów i kilka waz używanych podczas ceremonii pogrzebowych. Niestety nie znaleźli w sarkofagach żadnych zabytków.

Swój mały łup archeolodzy tłumaczą dużo wcześniejszą wizytą rabusiów. Podejrzewają też, że część przedmiotów z grobów mógł zabrać odkrywca Motyi, Brytyjczyk Joseph Whitaker i że znajdują się one od dziesiątków lat w pobliskim muzeum.

Kolonię w Motyi Fenicjanie założyli w VIII wieku p.n.e. Miasto stało się później główną twierdzą Kartaginy na Sycylii i pozostawało w jej rękach aż do klęski w I wojnie punickiej z Rzymem (240 rok p.n.e.). W ubiegłym roku w pobliżu Motyi archeolodzy natrafili na pozostałości unikalnej fenickiej świątyni.

Na podstawie ANSA. Niestety włoska agencja nie podała wieku sarkofagów.