Malowana czaszka spod Pacanowa

Archeolodzy badający neolityczne cmentarzysko pod Pacanowem znaleźli w grobie sprzed 4500 lat niezwykłą, pomalowaną czerwonym barwnikiem czaszkę. Pochówek należy do przedstawicieli tzw. kultury złockiej – rolników żyjących niegdyś w okolicach Sandomierza.

W grobie złożono cztery osoby. Czaszka nie należy do żadnej z nich. Czerwonym barwnikiem pokryta jest jej górna część, gdzie niegdyś były włosy. Tym samym barwnikiem pomalowano kamienie tworzące ściany grobu. Specjaliści podejrzewają, że to jakiś element kultu zmarłych.

Na podstawie gazeta.pl. Mają zdjęcia.