Odkryli dom Oktawiana Augusta?

Archeolodzy pracujący na rzymskim Palatynie uważają, że prawdopodobnie znaleźli dom, w którym w 63 r. p.n.e. urodził się pierwszy cesarz Rzymu Oktawian August.

Dotychczas odkopali korytarz i inne fragmenty arystokratycznego domu. Na razie jednak szefowa zespołu Clementina Panella nie jest w stanie przedstawić żadnych dowodów. Jedyne argumenty jakie ma to, to że Oktawian bardzo lubił ten rejon, a z zapisków historycznych wiadomo, że mieszkał w co najmniej dwóch domach, które stały na Palatynie.

Na podstawie ABC News.

Ruiny jednego z pałaców cesarskich na Palatynie
(Domus Augustana) widziane z Circus Maximus

Palatyn to jedno z siedmiu wzgórz Rzymu. Legendarny Romulus miał w 753 r. p.n.e. założyć na nim Rzym. Tak wczesne osadnictwo na wzgórzu potwierdzają badania archeologiczne. W czasach Republiki na Palatynie mieszkała rzymska arystokracja – patrycjusze (m.in. Krassus, Cyceron, Marek Antoniusz, Klodiusz). Stało też na nim kilka świątyń. Następca Oktawiana Augusta, Tyberiusz, zbudował na Palatynie pierwszy pałac cesarski. Odtąd wzgórze było zarezerwowane dla cesarzy, którzy zbudowali na nim jeszcze kilka pałaców. Po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego korzystali z nich germańscy królowie (m.in. Odoaker i Teodoryk).

Oktawian August był synem siostrzenicy największego wodza w dziejach Rzymu, Juliusza Cezara. Został przez niego adoptowany i po śmierci Cezara upomniał się o spadek po nim. W wyniku serii wojen domowych, których kulminacyjnym punktem był konflikt z Markiem Antoniuszem i Kleopatrą, stał się jedynym władcą Republiki Rzymskiej (31 r. p.n.e.), którą następnie przekształcił w cesarstwo.