Biblia a historia: Kiedy powstał Edom?

– Nasze badania w Khirbat en-Nahas potwierdzają biblijne informacje – twierdzą archeolodzy Thomas E. Levy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego i Mohammad Najjar z jordańskiego Instytutu Starożytności. Khirbat en-Nahas leży w południowej Jordanii, mniej więcej między Morzem Martwym, a Petrą. Levy i Najjar badali tam pozostałości fortecy i ośrodka, w którym wytwarzano miedź.

W wyniku badań metodą radiowęglową (C14) stwierdzili, że Khirbat en-Nahas było ważnym ośrodkiem wytwarzania miedzi już w XII w. p.n.e.* Zdaniem obu naukowców jego wielkość (24 akry) wskazuje, że musiało wtedy istnieć w tym rejonie zorganizowane państwo, gdyż tylko taka struktura społeczna mogła zorganizować działalność przemysłową na taką skalę.

Według Biblii semickie królestwo Edomu powstało jeszcze przed utworzeniem królestwa Izraela, co miało miejsce najpewniej w końcu XI w. p.n.e. Zajmowało ono tereny na południowy-wschód od państwa żydowskiego i było jego odwiecznym wrogiem.

Wielu naukowców przyjmuje dość sceptycznie wnioski obu naukowców. Dominują wśród nich zwolennicy tzw. niskiej chronologii, według których Izrael i Edom powstały później niż to sugeruje Biblia.

Więcej na ten temat w The New York Times

* W opublikowanym w PNAS w 2008 r. artykule naukowcy podali datowanie o 200 lat późniejsze. Zobacz: Centrum produkcji miedzi potwierdza biblijny przekaz.