Archeowieści

Maria Tuniszewska-Ringby Archive

  • Świetnie zachowaną złotą figurkę kobiety odkryli archeolodzy-amatorzy w czerwcu podczas badań powierzchniowych w okolicach Smørenge koło Vestermarie na duńskiej wyspie […]

    Złota Dama z Bornholmu

    Świetnie zachowaną złotą figurkę kobiety odkryli archeolodzy-amatorzy w czerwcu podczas badań powierzchniowych w okolicach Smørenge koło Vestermarie na duńskiej wyspie […]

    Więcej