Objazdowe Muzeum Archeologiczne

„Objazdowe Muzeum Archeologiczne” to projekt mający na celu ułatwienie dostępu do kultury osobom z małych miejscowości na terenie województwa świętokrzyskiego, a także dzieciom i młodzieży z rodzin biednych oraz osobom niepełnosprawnym z placówek opiekuńczych i wychowawczych, prowadzonych przez Caritas Diecezji Sandomierskiej.

objazdowe-muzeum-archeologiczne-archeowiesci

W ramach zadania zostanie przeprowadzonych 14 lekcji pokazowych (każda po dwie godziny lekcyjne) i 14 zajęć warsztatowych po dwie godziny lekcyjne), dotyczących ważnej części dziedzictwa kulturowego – archeologii.

Lekcje pokazowe i warsztaty przygotowują i realizują archeolodzy i osoby współpracujące, które mają doświadczenie w podobnych działaniach. Do pokazów zostaną wykorzystane kopie i rekonstrukcje zabytków archeologicznych, zaś w trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonywać przedmioty na wzór artefaktów.

Dziedzictwo archeologiczne jest tematem najczęściej zupełnie pomijanym w szkolnych programach nauczania, stąd potrzeba promocji i edukacji w tym zakresie spoczywa na archeologach i pasjonatach tej dziedziny. Celem takich działań jest kształtowanie świadomości historycznej i tożsamości kulturowej, zrozumienia dla pracy archeologów oraz ułatwienie odbioru wystaw o tematyce archeologicznej prezentowanych w muzeach i wskazanie na potrzebę ochrony tej części dziedzictwa kulturowego. W ramach zadania dzieci z małych miejscowości, położonych na terenie powiatów sandomierskiego i opatowskiego w województwie świętokrzyskim (głównie ze szkół wiejskich), a także nauczyciele, rodzice i inne osoby zainteresowane będą mogły uczestniczyć w lekcjach pokazowych, na których poznają podstawowe pojęcia z zakresu archeologii oraz zobaczą rekonstrukcje zabytków, których oryginalne pierwowzory znajdują się na wystawach archeologicznych w muzeach.

Zajęcia odbędą się też w placówkach opiekuńczych i wychowawczych, prowadzonych przez Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu, w Rudniku nad Sanem i w Tarnobrzegu dla osób niepełnosprawnych i dzieci z rodzin biednych i patologicznych. Poznawanie artefaktów będzie ciekawe i przyjemne dzięki zajęciom warsztatowym, na których uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonywać przedmioty wzorowane na pradziejowych. Na zajęciach oraz z wydanej broszury informacyjnej uczestnicy dowiedzą się, jak postępować w przypadku odkrycia zabytku archeologicznego, a także gdzie znajdują się najbliższe ich miejscu zamieszkania muzea oraz najważniejsze muzea o profilu archeologicznym w Polsce.

Zajęcia zwrócą uwagę na atrakcyjność, także dla najmłodszych odbiorców kultury, części dziedzictwa kulturowego, jaką jest dziedzictwo archeologiczne, zaktywizują dzieci i dorosłych z małych miejscowości oraz osoby niepełnosprawne i z biednych i patologicznych rodzin do uczestniczenia w kulturze oraz zachęcą nauczycieli i opiekunów do organizowania dla uczniów wyjazdów do muzeów i do udziału w lekcjach muzealnych.

Dotychczas zajęcia odbyły się w 6 placówkach na terenie województwa świętokrzyskiego. W roku szkolnym 2016/2017 obędzie się 8 szkołach i placówkach w województwie świętokrzyskim i podkarpackim. Partnerem projektu jest Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Najbliższe zajęcia odbędą się 15 września w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście. Informacje o najbliższych zajęciach są umieszczane na stronie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, profilu FB oraz na stronie www.kulturadostepna.pl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura Dostepna”.