Znaleźli nilometr z dala od Nilu

Na zbudowany około 2300 lat temu nilometr natrafili robotnicy podczas prac budowlanych na terenie starożytnego miasta Thmuis w Delcie Nilu.

Kom_Ombo

Wnętrze Nilometru w Kom Ombo na południu Egiptu. Służące do pomiarów studnie łączono z Nilem podziemnym kanałem, albo opierano się na poziomie wód gruntowych. Fot. isawnyu, Creative Commons

Pozostałości Thmuis znajdują się 17 km od współczesnego miasta El Mansoura, które znajduje się nad jednym z ramion Nilu. Jednak w starożytności to właśnie Thmuis znajdowało się nad Nilem, czemu zawdzięczało swoje powstanie i upadek. O losach miast w Delcie od zawsze bowiem decydowała kapryśna rzeka. W starożytności wody Nilu płynęły przez te ziemie aż siedmioma ramionami, które wielokrotnie zmieniały koryto. Thmuis rozkwitło, gdy rzeka odsunęła się od leżącego zaledwie kilkaset metrów na północ miasta Mendes. Istniało przez ponad tysiąc lat, ale w końcu wody Nilu ponownie znalazły sobie nową drogę do morza i miasto zamieniło się w malutką wioskę.

Na pozostałości nilometru natrafili robotnicy stawiający fundamenty pod stację pomp. Zabytek przebadali archeolodzy z Egiptu i USA.

Nilometry odgrywały niegdyś niezwykle ważną rolę w Egipcie. Służyły do pomiaru wielkości wylewu Nilu, od którego zależał dobrobyt całego kraju. Letnie wylewy rzeki pokrywały pola żyznym mułem, który zapewniał udane plony. Czasami jednak wody było zbyt mało, aby pokryć mułem wszystkie pola i wówczas mogło dojść nawet do klęski głodu. Fatalnym zdarzeniem był też zbyt duży wylew. Masy wody zagrażały wówczas wioskom i niszczyły pola, wały, kanały i inną infrastrukturę, co również mogło zakończyć się brakiem zboża.

Dlatego właśnie w całym kraju Egipcjanie budowali instalacje pozwalające sprawdzać poziom rzek. Zazwyczaj znajdowały się one na terenie kompleksów świątynnych. Kapłani regularnie sprawdzali poziom wody, aby ocenić, jakich plonów można się spodziewać w danym sezonie. Od tych obserwacji zależała wysokość podatków nakładanych na chłopów. Do dziś zachowało się około 20 nilometrów.

Nilometer na Elefantynie

Nilometr na wyspie Elefantyna był niewielką budowlą ze schodami prowadzącymi na brzeg rzeki. Na niektórych blokach widać żłobienia, które służyły do rejestrowania poziomu rzeki. Fot. Olaf Tausch, Creative Commons

Odkryty w Thmuis obiekt powstał zdaniem archeologów najpewniej w III w. p.n.e., a więc w początkowym okresie istnienia miasta. Mógł być używany nawet przez tysiąc lat aż do czasów po podboju arabskim.

Zbudowany z bloków wapienia nilometr to okrągłą studnia o średnicy blisko 2,5 m ze schodami wiodącymi do jej wnętrza. Archeolodzy odsłonili również wyryte w kamieniu imiona w języku greckim. Zapewne były to osoby, które przyczyniły się do powstania obiektu.

Obecnie nilometry są już tylko i wyłącznie zabytkami. Wylewy Nilu zakończyły się w 1970 r., w związku z powstaniem wielkiej tamy w Asuanie.

Na podstawi National Geographic (dali dwa zdjęcia nilometru z Thmuis).

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 15, średnia ocen: 5,67 na 6)
Loading...