W Poznaniu dokopali się do kolegiaty

Pozostałości kolegiaty św. Marii Magdaleny odsłonili archeolodzy na pl. Kolegiackim w stolicy Wielkopolski.

kolegiata w Poznaniu

Odkrycie nie jest wielkim zaskoczeniem, gdyż istnienie kościoła w tym miejscu było doskonale poświadczone w źródłach historycznych. Zespół pod kierownictwem dr. Marcina Ignaczaka z UAM prowadzi wykopaliska w związku z planami przebudowy placu, który służył dotąd jako parking. Takie inwestycje są dla archeologów w zasadzie jedyną okazją, aby zajrzeć pod powierzchnię dzisiejszych ulic i wzbogacić naszą wiedzę o przeszłości miast.

Pierwszy kościół na placu kolegiackim powstał w XIII w., ale spłonął dwa wieki później. W jego miejscu postawiono ceglaną budowlę w stylu gotyckim, która zyskała status kolegiaty i była najważniejszą świątynią lewobrzeżnego Poznania. W połowie XVII w. budowlę mocno zniszczyli Szwedzi, ale ją odbudowano.

Z lewej: Kolegiata widziana od strony północnej, fragment ilustracji z IV tomu „Civitates Orbis Terrarum. Theatri praecipuarum totius mundi urbium liber sextus” Fransa Hohenberga i Georga Brauna wydanego w Kolonii w 1618

Koniec kolegiaty wiąże się z serią nieszczęśliwych wypadków. Latem 1773 r. w kościół uderzył piorun. Wywołany tym pożar zniszczył świątynie, a próby odbudowy storpedowało zawalenie się jednej ze ścian i kolejny pożar w 1780 r. W 1802 r. resztki pechowej kolegiaty rozebrano.

Wykopaliska poprzedziły badania georadarowe, które pozwoliły zidentyfikować miejsca, w których istniała największa szansa natrafienia na mury budowli. Na fragment gotyckiej ściany archeolodzy natrafili we wtorek, metr poniżej obecnej powierzchni placu.

Poznań_Kolegiata_Marii_Magdaleny_Alberti_3

Ruiny kolegiaty na gwaszu Karola Albertiego z 1798 roku

Archeolog Artur Dębski podejrzewa, że jest to fragment wieży kościoła, która wedle dawnych planów powinna znajdować się w tej części placu. Na odkrytym murze widać ślady pożarów. Archeolodzy znaleźli również stopione metalowe przedmioty.

Badacze ustalili także, że pod ceglanym murem znajdują się fundamenty z kamienia i muru. – Odkopaliśmy pozostałości trzech faz przebudowy kościoła, w tym XV-wieczne – powiedział Dębski „Gazecie Wyborczej”.

Na podstawie artykułu w poznańskim dodatku „Gazety Wyborczej”.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 5, średnia ocen: 6,00 na 6)
Loading...