Projekt Asasif – na ratunek grobowcom (galeria zdjęć)

Mające 4000 lat grobowce egipskich dostojników badają, oczyszczają i konserwują polscy naukowcy w Asasif na zachodnim brzegu Nilu w Tebach, będących przez wiele stuleci najważniejszym ośrodkiem całego Egiptu.

Asasif

Widok na skalną ścianę, w której kryją się grobowce tworzące nekropolę Asasif Północny. Fot. P. Chudzik

Prace na nekropoli Asasif Północny nasi archeolodzy i architekci rozpoczęli w 2013 r. Ich celem jest oczyszczenie i dokumentacja grobowców datowanych na okres Średniego Państwa (ok. 2055-1773 p.n.e.), wielokrotnie wykorzystywanych w późniejszych epokach.

1.

Dekoracja komory grobowej Meru (MMA 517/TT 240). Fot. P. Chudzik

Pierwsze grobowce na Asasifie powstały za panowania Nebhepetre Mentuhotepa II (ok. 2055-2000 p.n.e.) i należały do najwyższej warstwy urzędniczej. Pomimo przeniesienia stolicy na północ kraju, w Tebach Zachodnich wciąż wykuwano grobowce dla dostojników okresu Średniego Państwa (np. grobowiec Horhotepa – MMA 513/TT 314 datowany na panowanie Cheperkare Senusereta I, czyli drugą połowę XX w. p.n.e.).

2.

Dekorowany sarkofag w komorze grobowej Meru (MMA 517/TT 240)(Średnie Państwo). Fot. M. Jawornicki

Pierwsze badania na tym terenie prowadził Herbert E. Winlock z Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Prace te ujawniły, że grobowce z okresu Średniego Państwa były niszczone i ponownie wykorzystywane w czasach późniejszych, jako miejsca ponownego składania zmarłych.

3.

Ofiarna taca gliniana odkryta w grobowcu MMA 512 (Średnie Państwo). Fot. K. Pepke

– Rezultaty badań polskiej misji potwierdzają wcześniejsze ustalenia, precyzyjnie określając jednak fazy powstawania kolejnych grobowców w okresie Średniego Państwa, jak i ich ponownego użytkowania w późniejszych epokach. Niemalże we wszystkich grobowcach stwierdziliśmy pochówki datowane na III Okres Przejściowy oraz Okres Późny. Ponadto jeden z grobowców towarzyszących (MMA 514a) został ponownie użyty w czasach 18 dynastii, zaś w innym odkryliśmy pozostałości z okresu późno rzymskiego (MMA 517/TT 240) – opowiada kierujący badaniami Patryk Chudzik z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

4.

Granitowy ołtarz odkryty w grobowcu Chetiego (MMA 508/TT 311)(Średnie Państwo). Fot. M. Jawornicki

Celem prac realizowanych w ramach projektu jest ustalenie funkcjonowania tej części Teb Zachodnich na przestrzeni wieków. Najstarsze ślady działalności człowieka w tym miejscu związane są ze stanowiskiem prahistorycznym położonym poniżej dziedzińca grobu MMA 512. Według dotychczasowych ustaleń zabytki odkryte na tym obszarze, narzędzia oraz półprodukty krzemienne, datowane są na starszą epokę kamienia (paleolit).

5.

Fragment dekoracji z grobowca Chetiego przedstawiającej wytop miedzi (MMA 508/TT 311). Fot. M. Jawornicki

W ramach Projektu Asasif, oprócz prac archeologicznych, nasi naukowcy prowadzą są również studia specjalistyczne: architektoniczne, ceramologiczne oraz epigraficzne. W kolejnych sezonach planowane są także prace z zakresu antropologii fizycznej, archeozoologii i traseologii. Istotną częścią badań jest konserwacja dekoracji grobowych z okresu Średniego Państwa.

6.

Trójwymiarowy model dekorowanej komory grobowej Chetiego. Wyk. M. Caban

Do tej pory prace objęły siedem kompleksów grobowych: MMA 508/TT 311 (Cheti), MMA 509/TT 312, MMA 511, MMA 512, MMA 513/TT 314 (Horhotep), MMA 514 oraz MMA 517/TT 240 (Meru). W kolejnych sezonach badania w tych miejscach będą kontynuowane oraz zostaną rozpoczęte w pozostałych grobowcach nekropoli MMA 500.

7

Wieko urny kanopskiej odkryte przed wejściem do grobowca MMA 514a (Nowe Państwo). Fot. M. Jawornicki

Projekt Asasif realizują Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, oddział we Wrocławiu oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. prof. Kazimierza Michałowskiego w ramach koncesji Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari.

8.

Oczyszczanie korytarza prowadzącego do komory grobowej. Fot. P. Chudzik

W pracach biorą udział archeolodzy Patryk Chudzik, dr Teodozja I. Rzeuska i Adam Grylak, dokumentalistka Monika Sieradzka, architekci Mariusz i Anna Caban oraz fotografowie Maciej Jawornicki i Krzysztof Pepke.

9.

Przenoszenie do komory grobowej mumii odkrytych podczas wykopalisk. Fot. P. Chudzik

10.

Zespół Projektu Asasif w sezonie 2014/2015 (od lewej: Adam Grylak, Patryk Chudzik, Mariusz Caban, Anna Caban, Maciej Jawornicki)

Więcej informacji na profilu misji na Facebooku i na stronie Projekt Asasif.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 8, średnia ocen: 5,38 na 6)
Loading...