Przemysław Urbańczyk – „Zanim Polska została Polską” (informacja)

Podważanie utartych poglądów i formułowanie nowych (choćby i prowokacyjnych) pytań nadaje badaniom nad minionymi czasami dynamikę wzbogacającą naszą wiedzę o nowe spojrzenie. Ta książka jest kolejną próbą przyjrzenia się przedpiastowskim i wczesnopiastowskim korzeniom polskiej państwowości.

zanimpolskazostala Autor: Przemysław Urbańczyk
Tytuł: „Zanim Polska została Polską”
ISBN: 978-83-231-3399-5
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2015
Nr wydania: pierwsze
Liczba stron: 444
Okładka: miękka
Format: 158 × 228 mm
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Cena: 42 zł
Kup książkę w księgarni Wydawnictwa Naukowego UMK!

A kiedy archeolog, zazwyczaj grzebiący w ziemi, zaczyna też grzebać w innych źródłach informacji, to skutkiem tego może być dogrzebanie się do licznych wątpliwości, które kryją się w obowiązujących dotąd interpretacjach. Problemy uznane za niekontrowersyjne ujawniają swoją wielowątkowość, a wizje uznane za kanoniczne okazują się mieć kruche podstawy.

Mam nadzieję, że zaproponowana w tej książce narracja skłoni czytelników do przemyślenia własnych poglądów, choć nie do bezkrytycznej akceptacji przedstawionych hipotez, które podważają mocno już zmitologizowane wizje najwcześniejszych dziejów polskiej państwowości. Ich oceny dokona czas, który jest najlepszym recenzentem!

Spis Treści:

Wprowadzenie

1. Pierwsze państwa u sąsiadów
2. Korzenie państwa wczesnopiastowskiego
3. Plemiona czy chaos?
3.1. Wolinianie | 3.2. Wiślanie | 3.3. Polanie
4. Problemy finansowe
4.1. Eksport niewolników | 4.2. Import srebra | 4.3. Płacidła
5. Organizacja terytorium, czyli po co budowano grody?
6. Ustalanie granic
6.1. Śląsk – między Polską, Czechami a Niemcami | 6.2. Dolne Nadodrze – piastowskie okno na świat
7. Wybór stolicy
8. Uznanie geopolityczne – szczyt gnieźnieński
9. Nadanie nazwy państwu i ludziom

Zakończenie
Literatura
Indeks osób
Indeks geograficzny

Przemysław Urbańczyk tytuł profesora uzyskał w 2001 r. Prowadzi badania w zakresie archeologii i historii wczesnego średniowiecza Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i wysp północnego Atlantyku. Zajmował się też teorią badań archeologicznych, historią archeologii i metodyką prac wykopaliskowych. Zredagował 16 tomów zbiorowych. Opublikował ponad 350 tekstów, w tym 10 książek. Aktualnie kieruje grantami Narodowego Centrum Nauki „The past societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages” oraz Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Origines Polonorum”.

Zobacz też pozostałe książki, dostępne w ofercie Wydawnictwa Naukowego UMK!